Novice

Resized_20190425_124421_7698-1200x583.jpeg

28. avgusta, 2023

V času šolskih počitnic so bile številne ustanove zaprte, zato vas želimo opomniti o ključnih ukrepih za zagotavljanje varnosti internih vodovodnih inštalacij v objektih brez vsakodnevnih aktivnosti.

Z namenom varne oskrbe s pitno vodo, vas obveščamo in opominjamo na to, da je nujno pri objektih, kot so šole in vrtci, kateri v času šolskih počitnic niso obratovali, nujno potrebno izvajati preventivno izpiranje internih inštalacij vodovoda.  Z najboljšimi nameni za ustrezno vodooskrbo vam preventivno posredujemo priporočila NIJZ – nacionalnega inštituta za javno zdravje o načinu upravljanja z internimi vodovodnimi inštalacijami za dane primere. V prilogi e-pošte vam posredujemo priporočilo lastnikom objektov po daljši prekinitvi dobave pitne vode in tudi e-povezavo na spletno stran ( https://www.nijz.si/sl/priporocila-lastnikom-objektov-za-hisno-vodovodno-omrezje-hvo-po-daljsi-prekinitvi-uporabe-pitne ), kjer boste dobili poleg že omenjenega tudi večino ostalih odgovorov na temo ravnanja s pitno vodo.

Prosim, da z navedeno tematiko seznanite oziroma opomnite tiste, ki so za to odgovorni, še posebej v primeru šol in vrtcev, kateri v času šolskih počitnic niso obratovali. Kot distributer vode na javnem vodovodu (JKP Šentjur d.o.o.) smo vam za dodatna pojasnila in morebitno potrebno pomoč seveda zmeraj na voljo (kontakt: 03 747 16 39, matic.supovec@jkp-sentjur.si).

OBVESTILI LASTNIKOM OBJEKTOV PO DALJŠI PREKINITVI DOBAVE PITNE VODE

michal-balog-V5WDW9gvyCo-unsplash-1200x800.jpg

4. avgusta, 2023

Podjetje Jkp Šentjur obvešča uporabnike pitne vode, oskrbovane iz vodovodnega sistema na celotnem območju Občine Šentjur, da  do nadaljnega vodo 💦 za pitje iz javnega vodovodnega sistema ni potrebno prekuhavati.

To velja za vsa gospodinjstva, ki prejemajo položnico od Jkp Šentjur d.o.o.

Prosimo, da redno spremljate objave, ker bomo poostreno spremljali vodne vire ob napovedanih povečanih padavin.

Hvala za razumevanje!!!

💧💧💧

michal-balog-V5WDW9gvyCo-unsplash-1200x800.jpg

24. julija, 2023

Pomembno obvestilo za vse občane Občine Šentjur iz naselij Vrbno, Zlateče pri Šentjurju, Proseniško, Marija Dobje in Cerovec, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Celje (prejemajo račun od VO-KA Celje), da je izdan IZREDEN UKREP PREKUHAVANJA PITNE VODE! Več na: https://www.vo-ka-celje.si/sl/novica/izdan-ukrep-prekuhavanja-pitne-vode?fbclid=IwAR0xW8vZVmpk26_xGKfNhu3xMLgFo8_9-_ojdsZuA3jX5MnpW4zG1mw-4aU

20230610_170011-1200x1600.jpg

12. junija, 2023
  1. srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije je letos potekalo v Kopru, kjer so se udeleženci lahko pomerili v različnih delovnih in športnih disciplinah.

Vsem zaposlenim JKP Šentjur, ki so se udeležili tekmovanj iskrene čestitke za požrtvovalnost. Posebne čestitke gredo ekipi delovnega tekmovanja v KANALIZACIJI, ki je osvojila 1. mesto, ter ekipi EKOLOŠKEGA SUPANJA, ki je osvojila 2 mesto. A brez navijačev, tudi tokrat nebi šlo.

Zajeta-slika.png

22. maja, 2023

Javno komunalno podjetje Šentjur d.o.o. obvešča, da bo v četrtek, 25.5.2023, zaradi rednih vzdrževalnih del na podvozu (kontrola delovanja črpalk in kompletne signalizacije, odvoz peska in mulja, …) zaprta lokalna cesta Leona Dobrotinška na odseku podvoz Šentjur, in sicer od 16. do 20. ure.

Prosimo za razumevanje.

FCB.png

11. maja, 2023

Zaradi zelo močnega vetra je bilo v pomladnih mesecih na pokopališču Šentjur opaziti prevržene nagrobne spomenike.

Kot upravljalec pokopališča vas v skladu z Odlokom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu na območju Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27.10.2017) pozivamo, da preverite STABILNOST NAGROBNEGA SPOMENIKA. V primeru, da se nagrobni spomenik maje ga v najkrajšem možnem času popravite.

Gre za varnost mimoidočih in možnost poškodovanja sosednjih grobnih prostorov, za kar odgovarja najemnik grobnega prostora.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na vodjo pokopališča (Peter Kolar) na elektronski naslov info@jkp-sentjur.si ali telefonsko številko 03 747 16 26.

Rectangle-10-1.png

9. maja, 2023

 

JAVNI RAZPIS

za subvencioniranje gradnje malih komunalnih čistilnih naprav

 v Občini Šentjur za leto 2023

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje dela stroškov gradnje malih komunalnih čistilnih naprav s kapaciteto do 50 populacijskih enot (v nadaljevanju: MKČN) za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ali subvencioniranje dela stroškov gradnje fekalnega komunalnega priključka do javnega kanalizacijskega omrežja (v nadaljevanju fekalnega priključka), ki se zgradi namesto obveznosti gradnje MKČN skladno z Odlokom o subvencioniranju gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 94/13 in 58/19).

Sredstva v višini 20.000,00 EUR so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Šentjur za leto 2023 (Uradni list RS, št. 34/23).

Upravičenci:

Do subvencije je upravičena fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Občini Šentjur in je lastnik, solastnik ali skupni lastnik stanovanjske stavbe, ki se nahaja na območju Občine Šentjur, kjer po operativnem programu ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.

Do subvencije ni upravičena fizična oseba, ki ustreza pogojem iz prejšnjega odstavka in je lastnik ali investitor gradnje stanovanjske stavbe, za katero je že izdano gradbeno dovoljenje in je z njim predvidena gradnja MKČN ali priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.

Subvencija za MKČN se lahko izjemoma odobri lastniku stavbe na območju, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno ali pa je gradnja načrtovana, priključitev nanj pa ni tehnično možna ali ekonomsko upravičena.

Do subvencije je upravičena tudi fizična oseba, ki namesto obveznosti gradnje MKČN zgradi fekalni komunalni priključek do javnega kanalizacijskega omrežja.

Razpis in razpisna dokumentacija sta objavljeni na spletni strani Občine Šentjur, ali pa jo naročite po elektronski pošti na naslov anica.jazbinsek@sentjur.si.

Informacije v zvezi z javnim razpisom: Občina Šentjur, Oddelek za prostorsko načrtovanje in varstvo okolja (Anica Jazbinšek, tel. 03 747 13 87 ali e-pošta: anica.jazbinsek@sentjur.si).

Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali v času uradnih ur oddati osebno na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur. Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »MKČN 2023«. Na kuverti mora biti naslov občine in vlagatelja.

Razpis se vrši do porabe proračunske kvote.

Zadnji rok za oddajo vlog je 14. oktober 2023.

 

 

 


© Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: