Pridobitev vodovodnega priključkaPostopek za priključitev na javno vodovodno omrežje:

  • Nato se s strani JKP Šentjur d.o.o. pristopi k obravnavi –  preverijo se tehnične možnosti, opravi se terenski pregled stanja, na osnovi katerega se izdela predračun stroškov predvidenega vodovodnega priključka (ponudba).
  • Po prejetju ponudbe stranka na Občini Šentjur uredi Pogodbo o priključitvi na vodovodno omrežje, na osnovi katere se izvede plačilo komunalnega prispevka.
  • JKP Šentjur se nato predloži dokumentacija, pridobljena na Občini Šentjur, sledi ureditev služnosti in podpis pogodbe o oskrbi s pitno vodo ter o odvajanju in čiščenju odpadnih voda.
  • Po urejeni dokumentaciji se izda nalog za izvedbo vodovodnega priključka.
  • Za izvedbo vodovodnega priključka je zavezano JKP Šentjur d.o.o. kot pooblaščeni upravljavec javnega vodovoda v občini Šentjur. Stranka izvede vsa zemeljsko gradbena dela v lastni režiji.
  • Ob končanju izvedbe vodovodnega priključka se le ta geodetsko posname ter vnese v centralni kataster javne komunalne infrastrukture in v register uporabnikov vode iz javnega vodovodnega sistema.
V LETU 2021:


01234567890.012345678900123456789001234567890

aktivnih odjemnih mest0123456789001234567890%

oskrbovanih prebivalcev v občini Šentjur012345678900123456789001234567890

objektov v upravljanju012345678900123456789001234567890 km

vodovodnega omrežja
REDNO PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
v letu 2022 se prične v mesecu februarju in konča v mesecu novembru. Na vrsti so: KS BLAGOVNA, KS VRBNO- PODGRAD, KS GROBELNO, KS ŠENTJUR- RIFNIK, MESTNA SKUPNOST ŠENTJUR in del PROŽINSKE VASI

Uporabniki bodo o terminu opravljene storitve obveščeni po pošti najmanj 15 dni pred načrtovanim prevzemom.

V komunikaciji z zaposlenimi JKP Šentjur d.o.o. se tudi v letošnjem letu prosi za spoštovanje varnostnih priporočil za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-COV-2 (uporaba zaščitne maske, varnostna razdalja med osebami vsaj 2 metra, pravilna higiena kašlja,…)AKTUALNO

Preberite zadnje novice in bodite vedno na tekočem


POMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1..
Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji.
Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI    © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: