Pridobitev vodovodnega priključkaPostopek za priključitev na javno vodovodno omrežje:

  • Nato se s strani JKP Šentjur d.o.o. pristopi k obravnavi –  preverijo se tehnične možnosti, opravi se terenski pregled stanja, na osnovi katerega se izdela predračun stroškov predvidenega vodovodnega priključka (ponudba).
  • Po prejetju ponudbe stranka na Občini Šentjur uredi Pogodbo o priključitvi na vodovodno omrežje, na osnovi katere se izvede plačilo komunalnega prispevka.
  • JKP Šentjur se nato predloži dokumentacija, pridobljena na Občini Šentjur, sledi ureditev služnosti in podpis pogodbe o oskrbi s pitno vodo ter o odvajanju in čiščenju odpadnih voda.
  • Po urejeni dokumentaciji se izda nalog za izvedbo vodovodnega priključka.
  • Za izvedbo vodovodnega priključka je zavezano JKP Šentjur d.o.o. kot pooblaščeni upravljavec javnega vodovoda v občini Šentjur. Stranka izvede vsa zemeljsko gradbena dela v lastni režiji.
  • Ob končanju izvedbe vodovodnega priključka se le ta geodetsko posname ter vnese v centralni kataster javne komunalne infrastrukture in v register uporabnikov vode iz javnega vodovodnega sistema.
V LETU 2023:


01234567890.012345678900123456789001234567890

aktivnih odjemnih mest0123456789001234567890%

oskrbovanih prebivalcev v občini Šentjur012345678900123456789001234567890

objektov v upravljanju012345678900123456789001234567890 km

vodovodnega omrežja
REDNO PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
v letu 2024 se prične v mesecu marcu in konča v mesecu novembru. Na vrsti so: KS DRAMLJE, KS PONIKVA IN DOLGA GORA, KS KALOBJE

Uporabniki bodo o terminu opravljene storitve obveščeni po pošti najmanj 15 dni pred načrtovanim prevzemom.

POMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1..
Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji.
Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI    © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: