Pridobitev vodovodnega priključkaPostopek za priključitev na javno vodovodno omrežje:

  • Nato se s strani JKP Šentjur d.o.o. pristopi k obravnavi –  preverijo se tehnične možnosti, opravi se terenski pregled stanja, na osnovi katerega se izdela predračun stroškov predvidenega vodovodnega priključka (ponudba).
  • Po prejetju ponudbe stranka na Občini Šentjur uredi Pogodbo o priključitvi na vodovodno omrežje, na osnovi katere se izvede plačilo komunalnega prispevka.
  • JKP Šentjur se nato predloži dokumentacija, pridobljena na Občini Šentjur, sledi ureditev služnosti in podpis pogodbe o oskrbi s pitno vodo ter o odvajanju in čiščenju odpadnih voda.
  • Po urejeni dokumentaciji se izda nalog za izvedbo vodovodnega priključka.
  • Za izvedbo vodovodnega priključka je zavezano JKP Šentjur d.o.o. kot pooblaščeni upravljavec javnega vodovoda v občini Šentjur. Stranka izvede vsa zemeljsko gradbena dela v lastni režiji.
  • Ob končanju izvedbe vodovodnega priključka se le ta geodetsko posname ter vnese v centralni kataster javne komunalne infrastrukture in v register uporabnikov vode iz javnega vodovodnega sistema.
V LETU 2021:


01234567890.012345678900123456789001234567890

aktivnih odjemnih mest0123456789001234567890%

oskrbovanih prebivalcev v občini Šentjur012345678900123456789001234567890

objektov v upravljanju012345678900123456789001234567890 km

vodovodnega omrežja
REDNO PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
v letu 2023 se prične v mesecu marcu in konča v mesecu novembru. Na vrsti so: KS GORICA PRI SLIVNICI, KS PREVORJE, KS PLANINA PRI SEVNICI, KS LOKA PRI ŽUSMU

Uporabniki bodo o terminu opravljene storitve obveščeni po pošti najmanj 15 dni pred načrtovanim prevzemom.
AKTUALNO

Preberite zadnje novice in bodite vedno na tekočem

3. marca, 2023

Mauris cras amet in mattis. Purus bibendum egestas cras velit quam adipiscing sapien. Mauris cras amet in mattis. Purus bibendum egestas cras velit quam adipiscing sapien.

2. marca, 2023

Mauris cras amet in mattis. Purus bibendum egestas cras velit quam adipiscing sapien. Mauris cras amet in mattis. Purus bibendum egestas cras velit quam adipiscing sapien.


POMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1..
Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji.
Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI    © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: