TUDI V TRENUTKIH SLOVESANavodila v primeru smrtiIzguba naših najbližjih pomeni za svojce preživljanje težkih trenutkov. Da bi v teh trenutkih lahko sprejemali racionalne odločitve in čim lažje uredili vse potrebne formalnosti, vam podajamo kratka navodila v sledečih primerih:

  • Smrt na domu

Svojci umrlega so dolžni ob smrti pokojnika obvestiti mrliškega preglednika (kontakt: 031 869 928), ki bo opravil pregled in izdal Potrdilo o opravljenem mrliškem ogledu. Po izvedenem ogledu morajo svojci poklicati primerno pogrebno službo in pokop prijaviti upravljavcu pokopališča (JKP Šentjur d.o.o.).

  • Smrt v bolnišnici ali v domu upokojencev

Takoj po prejetem obvestilu o smrti pokojnika (telegram, telefon – obvestilo vsebuje podatke o smrti pokojnika in njegovi nastanitvi) morajo svojci poklicati primerno pogrebno službo in pokop prijaviti upravljavcu pokopališča (JKP Šentjur d.o.o.). V čim krajšem času morajo prevzeti vse pokojnikove stvari pri ustanovi, kjer je pokojnik preminil.

Katere dokumente potrebujemo?

  • osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje),
  • zdravstveno kartico pokojnika,
  • podatek, ali obstaja grobni prostor za pokojnika,
  • potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu, če je pokojnik umrl doma.

Kot upravljavec pokopališča se s svojci umrlega dogovorimo o tem, kakšen bo pogreb (klasični ali žarni), ali bo navzoč duhovnik oz. predstavnik verske skupnosti ali ne ter uskladimo želje o uri in kraju pogreba.

Svojci, ki želijo pogreb s cerkvenim obredom, se morajo o tem dogovoriti v župniji Šentjur.V LETU 2023:


01234567890

con na pokopališču Šentjur01234567890.012345678900123456789001234567890

nagrobnih parcel01234567890.012345678900123456789001234567890 m01234567890

skupne površine0123456789001234567890

pogrebov v letu 2023
REDNO PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
v letu 2024 se prične v mesecu marcu in konča v mesecu novembru. Na vrsti so: KS DRAMLJE, KS PONIKVA IN DOLGA GORA, KS KALOBJE

Uporabniki bodo o terminu opravljene storitve obveščeni po pošti najmanj 15 dni pred načrtovanim prevzemom.POMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1..
Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji.
Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI    © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: