ZA ČISTO OKOLJEPlan praznjenja greznic


V okviru izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode zagotavljamo: praznjenje nepretočnih greznic, prevzem blata iz MKČN in obstoječih greznic ter odvoz in obdelavo počrpane vsebine na Centralni čistilni napravi Šentjur. To se izvede enkrat na tri leta (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode; Ur. l. RS 98/15, 76/17 in 81/19) po prej narejenem terminskem planu.


PLAN PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN V OBDOBJU 2024- 2026

 1. ETAPA: 2024
 • KS DRAMLJE
 • KS PONIKVA IN DOLGA GORA
 • KS KALOBJE
 1. ETAPA: 2025
 • KS BLAGOVNA
 • KS VRBNO- PODGRAD
 • KS GROBELNO
 • KS ŠENTJUR- RIFNIK
 • MESTNA SKUPNOST ŠENTJUR
 • PROŽINSKA VAS in ostali
 1. ETAPA: 2026
 • KS GORICA PRI SLIVNICI
 • KS PREVORJE
 • KS PLANINA PRI SEVNICI
 • KS LOKA PRI ŽUSMU

Pričetek praznjenja:

Zaključek praznjenja:

marecnovember


Uporabniki bodo o terminu opravljene storitve obveščeni po pošti najmanj 15 dni pred načrtovanim prevzemom.


V LETU 2023:


012345678900123456789001234567890 km

kanalizacijskega omrežja0123456789001234567890 (01234567890+01234567890)

fekalnih (meteornih) črpališč01234567890.012345678900123456789001234567890.012345678900123456789001234567890 m01234567890

očiščene odpadne vode na CČN012345678900123456789001234567890

redno izpraznjenih greznic
REDNO PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
v letu 2024 se prične v mesecu marcu in konča v mesecu novembru. Na vrsti so: KS DRAMLJE, KS PONIKVA IN DOLGA GORA, KS KALOBJE

Uporabniki bodo o terminu opravljene storitve obveščeni po pošti najmanj 15 dni pred načrtovanim prevzemom.

POMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1..
Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji.
Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI  © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: