ZA ČISTO OKOLJEPlan praznjenja greznic


V okviru izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode zagotavljamo: praznjenje nepretočnih greznic, prevzem blata iz MKČN in obstoječih greznic ter odvoz in obdelavo počrpane vsebine na Centralni čistilni napravi Šentjur. To se izvede enkrat na tri leta (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode; Ur. l. RS 98/15, 76/17 in 81/19) po prej narejenem terminskem planu.


PLAN PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN V OBDOBJU 2021- 2023

 1. ETAPA: 2021
 • KS DRAMLJE
 • KS PONIKVA IN DOLGA GORA
 • KS KALOBJE
 1. ETAPA: 2022
 • KS BLAGOVNA
 • KS VRBNO- PODGRAD
 • KS GROBELNO
 • KS ŠENTJUR- RIFNIK
 • MESTNA SKUPNOST ŠENTJUR
 • PROŽINSKA VAS in ostali
 1. ETAPA: 2023
 • KS GORICA PRI SLIVNICI
 • KS PREVORJE
 • KS PLANINA PRI SEVNICI
 • KS LOKA PRI ŽUSMU

Pričetek praznjenja:

Zaključek praznjenja:

marecnovember


Uporabniki bodo o terminu opravljene storitve obveščeni po pošti najmanj 15 dni pred načrtovanim prevzemom.


V LETU 2021:


012345678900123456789001234567890 km

kanalizacijskega omrežja0123456789001234567890 (01234567890)

fekalnih (meteornih) črpališč012345678900123456789001234567890.012345678900123456789001234567890 m01234567890

očiščene odpadne vode na CČN012345678900123456789001234567890

redno izpraznjenih greznic
REDNO PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
v letu 2023 se prične v mesecu marcu in konča v mesecu novembru. Na vrsti so: KS GORICA PRI SLIVNICI, KS PREVORJE, KS PLANINA PRI SEVNICI, KS LOKA PRI ŽUSMU

Uporabniki bodo o terminu opravljene storitve obveščeni po pošti najmanj 15 dni pred načrtovanim prevzemom.
AKTUALNO

Preberite zadnje novice in bodite vedno na tekočem

3. marca, 2023

Mauris cras amet in mattis. Purus bibendum egestas cras velit quam adipiscing sapien. Mauris cras amet in mattis. Purus bibendum egestas cras velit quam adipiscing sapien.

2. marca, 2023

Mauris cras amet in mattis. Purus bibendum egestas cras velit quam adipiscing sapien. Mauris cras amet in mattis. Purus bibendum egestas cras velit quam adipiscing sapien.


POMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1..
Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji.
Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI  © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: