ZA ČISTO OKOLJE


24 ur na dan

Priključitev na kanalizacijsko omrežje


Trenutno veljavni Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Šentjur predpisuje, da je tam, kjer je javna kanalizacija že izgrajena, priključitev nanjo obvezna za vse lastnike objektov.

Za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje morate podati vlogo za izvedbo priključka. Brez soglasja ni dovoljeno izvajati kakršnih koli del ali posegov na objektih in napravah javnega kanalizacijskega omrežja.

Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede samo izvajalec in po priključitvi vpiše uporabnika v evidenco uporabnikov. Stroške izgradnje kanalizacijskega priključka nosi lastnik objekta, v katerem nastaja komunalna, padavinska ali industrijska odpadna voda ali mešanice odpadnih voda, ki se odvajajo v javno kanalizacijo.

Lastnik objekta mora ob priključitvi na javno kanalizacijo opustiti greznice z iztokom in vodotesne greznice. V kolikor se kanalizacija zaključi s čistilno napravo, sta greznica in interna kanalizacija do jaška javnega kanalizacijskega omrežja last uporabnika, zato lahko opustitev ali druga potrebna dela izvede uporabnik v lastni režiji ali pa se za izvedbo dogovori z izvajalcem obvezne občinske gospodarske javne službe za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini Šentjur.

Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanalizacije ali se po operativnem programu ne predvideva gradnja javne kanalizacije, je pri gradnji novih objektov obvezna izgradnja lastnih malih komunalnih čistilnih  naprav. Mala komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo čiščenja do 50 populacijskih enot. Izdelana je v skladu s predpisanimi standardi in iz nje se v skladu s temi standardi odvaja očiščena odpadna voda neposredno v površinsko vodo ali pa posredno v podzemno vodo.
V LETU 2023:


012345678900123456789001234567890 km

kanalizacijskega omrežja0123456789001234567890 (01234567890+01234567890)

fekalnih (meteornih) črpališč01234567890.012345678900123456789001234567890.012345678900123456789001234567890 m01234567890

očiščene odpadne vode na CČN012345678900123456789001234567890

redno izpraznjenih greznic
REDNO PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
V letu 2024 se prične v mesecu marcu in konča v mesecu novembru. Na vrsti so: KS DRAMLJE, KS PONIKVA IN DOLGA GORA, KS KALOBJE

Uporabniki bodo o terminu opravljene storitve obveščeni po pošti.
AKTUALNO

Preberite zadnje novice in bodite vedno na tekočem

21. junija, 2024

Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ulla.

10. junija, 2024

5. junija, 2024


POMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1..
Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji.
Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI    © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: