DA ŽIVLJENJE TEČE NEMOTENO


24 ur na dan

Zaščita vodomeraV zimskih mesecih se temperatura pogosto spusti pod 0° C in tam vztraja večino dneva. Posledice nizkih zimskih temperatur se kažejo tudi na pogosto poškodovanih vodomerih. Zmrzal je namreč najpogostejši krivec, da se vodomer pokvari – poči, zato ga je potrebno ustrezno zaščititi pred neugodnimi vremenskimi vplivi. JKP Šentjur upravlja z vodovodnim sistemom, ne more pa prevzeti odgovornosti za tovrstne poškodbe vodomerov, saj so le-ti v lasti uporabnikov. Stroške zamenjave v takšnih primerih je dolžan poravnati uporabnik sam.

Da bi se izognili nevšečnostim:

 • preverite, ali je vodomerni jašek vgrajen na ustrezno globino – 1,20 m,
 • preverite, ali je vodomer ustrezno toplotno zaščiten,
 • preprečite kroženje hladnega zraka v vodomernem jašku oz. okrog instalacij,
 • ob pojavu zmrzali zagotovite kroženje vode po instalaciji,
 • preverite vodovodne instalacije v objektih, v katerih nimate stalnega prebivališča,
 • preverite gradbišča in novogradnje, kjer dela na dvoriščih niso zaključena (če jašek ni zasut, lahko namreč zmrzne s strani),
 • redno preverjajte stanje vašega vodomera,
 • pregledujte okolje, v katerem je vgrajen vodomer.
 • Ob koncu nizkih temperatur popišite vodomer in sporočite stanje vodomera preko Komunala.info, naše spletne strani: https://jkp-sentjur.si/prijava-stanja-vodomera/ ali po elektronski pošti (stanja@jkp-sentjur.si).
V LETU 2023:


01234567890.012345678900123456789001234567890

aktivnih odjemnih mest0123456789001234567890%

oskrbovanih prebivalcev v občini Šentjur012345678900123456789001234567890

objektov v upravljanju012345678900123456789001234567890 km

vodovodnega omrežja
REDNO PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
v letu 2024 se prične v mesecu marcu in konča v mesecu novembru. Na vrsti so: KS DRAMLJE, KS PONIKVA IN DOLGA GORA, KS KALOBJE

Uporabniki bodo o terminu opravljene storitve obveščeni po pošti najmanj 15 dni pred načrtovanim prevzemom.

POMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1..
Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji.
Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI  © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: