DA ŽIVLJENJE TEČE NEMOTENO


24 ur na dan

Kvaliteta pitne vodeNaša glavna skrb je zagotoviti zadostno količino pitne vode, ki je ustrezne kakovosti.

Redno preskušanje vzorcev pitne vode je vzpostavljeno na osnovi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) sistema in se izvaja v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.

Glede na rezultate analiz vzorcev vode lahko v spodnji tabeli vidimo, da je bila pitna voda na območju občine Šentjur v letu 2023 primerne kakovosti za pitje in uporabo v gospodinjstvih ter da ni bilo tveganja za zdravje uporabnikov. (Neskladnost je bila ugotovljena na odvzemnem mestu, in sicer kot posledica manjše količine porabe vode in dotrajani interni vodovodni instalaciji znotraj objekta. Do merilnega mesta je bila voda skladna.)
Kot upravljavec javnega vodovoda smo v skladu z veljavno zakonodajo člen uredbe o pitni vodi (Ur.l. RS št. 61/2023). dolžni spremljati kakovost pitne vode in v primeru neustreznosti pitne vode o tem obveščati uporabnike. To obveščanje se razlikuje glede na to, kje se pojavi in kakšno je onesnaženje pitne vode.

V tabeli so prikazani načini obveščanja uporabnikov pitne vode iz sistemov, ki jih upravlja JKP Šentjur d.o.o.:

Vzrok za obveščanje Čas obveščanja Način obveščanja
Upravljavec vodovoda ugotovi, da je pitna voda neskladna ali zdravstveno neustrezna zaradi interne vodovodne napeljave (12.člen).
Čimprej oziroma najpozneje v treh dneh po ugotovitvi obvesti lastnika oziroma upravljavca ali upravnika objekta2.Če je treba razglasiti ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode, pa najpozneje v dveh urah.
1. Telefonsko

2. Obvestilo po elektronski pošti

Upravljavec vodovoda izda ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode(17.člen). Ob začetku veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah obvesti uporabnike javne službe ali lastnike zasebnega vodovoda (obvešča se vsak dan do preklica) 1. Lokalni radio Štajerski val

2. Spletna stran:(http://www.jkp-sentjur.si)

3.facebook http://www.facebook.com/jkpsentjur/

4. Aplikacija http://www.npv.si/    (Obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

Upravljalec vodovoda izda ukrep preventive  oskrbe s pitno vodo

(17. člen)

Takoj, ko je mogoče,a najpozneje v 24 urah po prekinitvi oskrbe, obvesti uporabnike javne službe. 1. Spletna stran http://www.jkp-sentjur.si

2. Facebook (http://www.facebook.com/jkpsentjur/

Lastnik oziroma upravljalec ali upravnik prednostnih prostorov ugotovi                    neskladnost pitne vode

(22.člen)

Takoj obvesti uporabnike pitne vode v prednostnih prostorih. Takojšnja obveščenost uporabnikov pitne vode je še posebej pomembna, če je treba razglasiti ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode 1. Spletna stran upravnika

2.oglasna deska prednostnega prostora

3. osebno obvesti uporabnike pitne vode v prednostnem prostoru

4. Obvestilo na elektronski naslov uporabnikov prednostnih prostorov

Ministrstvo za zdravje izda upravljavcu vodovoda dovoljenje za odstopanje od mejnih vrednosti parametrov iz Dela B Priloge 1 Uredbe o pitni vodi.

(31.člen)

Na dan pridobitve dovoljenja, a najpozneje v sedmih dneh upravljavec vodovoda obvesti uporabnike javne službe ali vse lastnike zasebnega vodovoda. 1. Lokalni radio Štajerski val

2. Spletna stran (http://www.jkp-sentjur.si)

3.Facebook (http://www.facebook.com/jkpsentjur/


REDNO PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
V letu 2024 se prične v mesecu marcu in konča v mesecu novembru. Na vrsti so: KS DRAMLJE, KS PONIKVA IN DOLGA GORA, KS KALOBJE

Uporabniki bodo o terminu opravljene storitve obveščeni po pošti.
AKTUALNO

Preberite zadnje novice in bodite vedno na tekočem


POMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1..

Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji. Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI    © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: