DA ŽIVLJENJE TEČE NEMOTENO


24 ur na dan

Kvaliteta pitne vodeNaša glavna skrb je zagotoviti zadostno količino pitne vode, ki je ustrezne kakovosti.

Redno preskušanje vzorcev pitne vode je vzpostavljeno na osnovi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) sistema in se izvaja v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.

Glede na rezultate analiz vzorcev vode lahko v spodnji tabeli vidimo, da je bila pitna voda na območju občine Šentjur v letu 2022 primerne kakovosti za pitje in uporabo v gospodinjstvih ter da ni bilo tveganja za zdravje uporabnikov. (Neskladnost je bila ugotovljena na odvzemnem mestu, in sicer kot posledica manjše količine porabe vode in dotrajani interni vodovodni instalaciji znotraj objekta. Do merilnega mesta je bila voda skladna.)


MIKROBIOLOŠKE PREISKAVE KEMIJSKE PREISKAVE
VODOVOD Št. odvzetih vzorcev Število neskladnih vzorcev Št. odvzetih vzorcev Število neskladnih vzorcev
Prevorje 10 0 5 0
Planina pri Sevnici 10 0 6 0
Loka pri Žusmu 10 0 4 0
Šentjur 10 0 4 0
Šentjur Dramlje 10 0 4 0
Šentjur Ponikva 10 0 4 0
Šentjur Kalobje 13 1 5 0
Šentjur Hruševec 4 0 3 0
SKUPAJ 77 1 35 0


Kot upravljavec javnega vodovoda smo v skladu z veljavno zakonodajo (Pravilnik o pitni vodi, Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09, 74/15 in 51/17) dolžni spremljati kakovost pitne vode in v primeru neustreznosti pitne vode o tem obveščati uporabnike. To obveščanje se razlikuje glede na to, kje se pojavi in kakšno je onesnaženje pitne vode.

V tabeli so prikazani načini obveščanja uporabnikov pitne vode iz sistemov, ki jih upravlja JKP Šentjur d.o.o.:

Vzrok za obveščanje Čas obveščanja Način obveščanja
Vzrok neskladnosti pitne vode v hišnem vodovodnem omrežju ali njegovem vzdrževanju (9. člen) Od začetka veljavnosti ukrepa a najkasneje v sedmih dneh 1. Osebno

2. Obvestilo na oglasni deski uporabnik(ov) hišnega vodovodnega omrežja

3. Telefonsko

Obveščanje v primeru

omejitve ali prepovedi

uporabe pitne vode (21. člen)

Ob začetku veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica) 1. Spletna stran http://www.jkp-sentjur.si

2. Lokalni radio- Štajerski val in    Radio Celje

Na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 24-ih urah od začetka oziroma preklica ukrepa 1. Aplikacija http://www.npv.si/    (Obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)
Obveščanje v primeru, kadar se izvajajo ukrepi za  odpravo vzrokov neskladnosti

(22. člen)

Od začetka veljavnosti

ukrepa, a najkasneje v enem dnevu

1. Spletna stran http://www.jkp-sentjur.si

2. Lokalni radio- Štajerski val in  Radio Celje

Obveščanje v primeru odstopanja (31. člen) Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh 1. Spletna stran http://www.jkp-sentjur.si

2. Lokalni časopis Novi tednik

3. Lokalni radio- Štajerski val

Letno poročilo o skladnosti pitne vode (34. člen) Najmanj enkrat letno

(najkasneje do 31.marca za preteklo leto)

1. Spletna stran http://www.jkp-sentjur.si

2. Občinska glasila

3. Lokalni časopis-  ŠENTJURČAN

4. Aplikacija  http://www.npv.si/

(Obveščanje NIJZ,ZIRS,NLZOH)


REDNO PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
v letu 2023 se prične v mesecu marcu in konča v mesecu novembru. Na vrsti so: KS GORICA PRI SLIVNICI, KS PREVORJE, KS PLANINA PRI SEVNICI, KS LOKA PRI ŽUSMU

Uporabniki bodo o terminu opravljene storitve obveščeni po pošti najmanj 15 dni pred načrtovanim prevzemom.

POMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1..

Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji. Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI    © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: