DA ŽIVLJENJE TEČE NEMOTENO


24 ur na dan

Oskrba z vodoV enoti oskrba s pitno vodo se vse dni v letu, ne glede na vremenske razmere, podnevi in ponoči skrbi, da pri uporabnikih priteče zdravstveno ustrezna voda. Te naloge so vezane na:

 • distribucijo pitne vode od zajema v naravi do priprave in obdelave vode,
 • zagotavljanje zdravstvene ustreznosti vode v javnem vodovodu,
 • transport vode do slehernega porabnika,
 • redne periodične popise vodomerov,
 • redno periodično menjavo vodomerov,
 • odpravo okvar na sistemih javnega vodovoda,
 • obnovo obstoječih vodovodnih priključkov,
 • izgradnjo novih vodovodov,
 • izgradnjo novih vodovodnih priključkov,
 • planiranje vodooskrbe, linij, kapacitet vode in vodnih virov,
 • skrb za ostalo potrebno infrastrukturo, kot so rezervoarji, črpalnice in črpališča ter raztežilniki
 • sodelovanje pri projektiranju novih vodovodnih sistemov,
 • izdajanje projektnih pogojev in mnenj,
 • sodelovanje pri pripravah zazidalnih načrtov,
 • izvajanje rekonstrukcij obstoječe javne vodovodne infrastrukture,
 • gradnjo telemetrijskih povezav javnega vodovoda,
 • gradnjo katastra javnega vodovoda,
 • redno sledenje novim tehnologijam v stroki in novim znanjem,
 • obveščanje občanov o kriznih stanjih na javnem vodovodu ipd.


VODOVODNI SISTEMI V UPRAVLJANJU

CENTRALNI VODOVODNI SISTEM ŠENTJUR
 • Podsistemi na centralnem vodovodnem sistemu Šentjur
Podsistemi na centralnem vodovodnem sistemu Šentjur
 • vodovod Prevorje
 • vodovod Kalobje
 • vodovod Gorica pri Slivnici
 • vodovod Loka pri Žusmu
 • vodovod Grobelno in Tratna
 • vodovod Šentjur
 • vodovod Blagovna
 • vodovod Dramlje in
 • vodovod Ponikva
LOKALNI VODOVOD PLANINA PRI SEVNICIVodovodni sistemi z nakupom vode:

 • vodovod Dolga gora (nakup pri OKP Rogaška Slatina)
 • vodovod Lipovec (nakup pri OKP Rogaška Slatina)
 • vodovod Loka (nakup pri OKP Rogaška Slatina)
 • vodovod Straža na Gori in Jazbine (nakup pri JKP Slovenske Konjice)
 • vodovod Lutrje zgornji del (nakup pri JKP Slovenke Konjice)
 • ter nakup vode iz VO-KA Celje na Žepini.


V LETU 2021:


01234567890.012345678900123456789001234567890

aktivnih odjemnih mest0123456789001234567890%

oskrbovanih prebivalcev v občini Šentjur012345678900123456789001234567890

objektov v upravljanju012345678900123456789001234567890 km

vodovodnega omrežja
REDNO PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
v letu 2022 se prične v mesecu februarju in konča v mesecu novembru. Na vrsti so: KS BLAGOVNA, KS VRBNO- PODGRAD, KS GROBELNO, KS ŠENTJUR- RIFNIK, MESTNA SKUPNOST ŠENTJUR in del PROŽINSKE VASI

Uporabniki bodo o terminu opravljene storitve obveščeni po pošti najmanj 15 dni pred načrtovanim prevzemom.

V komunikaciji z zaposlenimi JKP Šentjur d.o.o. se tudi v letošnjem letu prosi za spoštovanje varnostnih priporočil za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-COV-2 (uporaba zaščitne maske, varnostna razdalja med osebami vsaj 2 metra, pravilna higiena kašlja,…)AKTUALNO

Preberite zadnje novice in bodite vedno na tekočem
POMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1..
Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji.
Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI  © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: