DA ŽIVLJENJE TEČE NEMOTENO


24 ur na dan

Oskrba z vodoV enoti oskrba s pitno vodo se vse dni v letu, ne glede na vremenske razmere, podnevi in ponoči skrbi, da pri uporabnikih priteče zdravstveno ustrezna voda. Te naloge so vezane na:

 • distribucijo pitne vode od zajema v naravi do priprave in obdelave vode,
 • zagotavljanje zdravstvene ustreznosti vode v javnem vodovodu,
 • transport vode do slehernega porabnika,
 • redne periodične popise vodomerov,
 • redno periodično menjavo vodomerov,
 • odpravo okvar na sistemih javnega vodovoda,
 • obnovo obstoječih vodovodnih priključkov,
 • izgradnjo novih vodovodov,
 • izgradnjo novih vodovodnih priključkov,
 • planiranje vodooskrbe, linij, kapacitet vode in vodnih virov,
 • skrb za ostalo potrebno infrastrukturo, kot so rezervoarji, črpalnice in črpališča ter raztežilniki
 • sodelovanje pri projektiranju novih vodovodnih sistemov,
 • izdajanje projektnih pogojev in mnenj,
 • sodelovanje pri pripravah zazidalnih načrtov,
 • izvajanje rekonstrukcij obstoječe javne vodovodne infrastrukture,
 • gradnjo telemetrijskih povezav javnega vodovoda,
 • gradnjo katastra javnega vodovoda,
 • redno sledenje novim tehnologijam v stroki in novim znanjem,
 • obveščanje občanov o kriznih stanjih na javnem vodovodu ipd.
Zemljevid oskrbovanih območij: Vodovodni sistem Šentjur.pdf

Število odjemnih mest po vodovodnih sistemih za leto 2023 (5.445):

 • VS Loka pri Žusmu: 65 (484 uporabnikov)
 • VS Prevorje: 210 (487 uporabnikov)
 • VS Planina pri Sevnici: 202 (535 uporabnikov)
 • VS Šentjur: 4.968 (14.612 uporabnikov)


VODOVODNI SISTEMI V UPRAVLJANJU

CENTRALNI VODOVODNI SISTEM ŠENTJUR
 • Podsistemi na centralnem vodovodnem sistemu Šentjur
Podsistemi na centralnem vodovodnem sistemu Šentjur
 • vodovod Prevorje
 • vodovod Kalobje
 • vodovod Gorica pri Slivnici
 • vodovod Loka pri Žusmu
 • vodovod Grobelno in Tratna
 • vodovod Šentjur
 • vodovod Blagovna
 • vodovod Dramlje in
 • vodovod Ponikva
LOKALNI VODOVOD PLANINA PRI SEVNICI

ZEMLJEVID OSKRBOVANIH OBMOČIJVodovodni sistemi z nakupom vode:

 • vodovod Dolga gora (nakup pri OKP Rogaška Slatina)
 • vodovod Lipovec (nakup pri OKP Rogaška Slatina)
 • vodovod Loka (nakup pri OKP Rogaška Slatina)
 • vodovod Straža na Gori in Jazbine (nakup pri JKP Slovenske Konjice)
 • vodovod Lutrje zgornji del (nakup pri JKP Slovenke Konjice)
 • ter nakup vode iz VO-KA Celje na Žepini.


V LETU 2023:


01234567890.012345678900123456789001234567890

aktivnih odjemnih mest0123456789001234567890%

oskrbovanih prebivalcev v občini Šentjur012345678900123456789001234567890

objektov v upravljanju012345678900123456789001234567890 km

vodovodnega omrežja
REDNO PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
v letu 2024 se prične v mesecu marcu in konča v mesecu novembru. Na vrsti so: KS DRAMLJE, KS PONIKVA IN DOLGA GORA, KS KALOBJE

Uporabniki bodo o terminu opravljene storitve obveščeni po pošti najmanj 15 dni pred načrtovanim prevzemom.POMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1..
Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji.
Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI  © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: