DA ŽIVLJENJE TEČE NEMOTENO


24 ur na dan

Oskrba z vodoV enoti oskrba s pitno vodo se vse dni v letu, ne glede na vremenske razmere, podnevi in ponoči skrbi, da pri uporabnikih priteče zdravstveno ustrezna voda. Te naloge so vezane na:

 • distribucijo pitne vode od zajema v naravi do priprave in obdelave vode,
 • zagotavljanje zdravstvene ustreznosti vode v javnem vodovodu,
 • transport vode do slehernega porabnika,
 • redne periodične popise vodomerov,
 • redno periodično menjavo vodomerov,
 • odpravo okvar na sistemih javnega vodovoda,
 • obnovo obstoječih vodovodnih priključkov,
 • izgradnjo novih vodovodov,
 • izgradnjo novih vodovodnih priključkov,
 • planiranje vodooskrbe, linij, kapacitet vode in vodnih virov,
 • skrb za ostalo potrebno infrastrukturo, kot so rezervoarji, črpalnice in črpališča ter raztežilniki
 • sodelovanje pri projektiranju novih vodovodnih sistemov,
 • izdajanje projektnih pogojev in mnenj,
 • sodelovanje pri pripravah zazidalnih načrtov,
 • izvajanje rekonstrukcij obstoječe javne vodovodne infrastrukture,
 • gradnjo telemetrijskih povezav javnega vodovoda,
 • gradnjo katastra javnega vodovoda,
 • redno sledenje novim tehnologijam v stroki in novim znanjem,
 • obveščanje občanov o kriznih stanjih na javnem vodovodu ipd.


VODOVODNI SISTEMI V UPRAVLJANJU

CENTRALNI VODOVODNI SISTEM ŠENTJUR
 • Podsistemi na centralnem vodovodnem sistemu Šentjur
Podsistemi na centralnem vodovodnem sistemu Šentjur
 • vodovod Prevorje
 • vodovod Kalobje
 • vodovod Gorica pri Slivnici
 • vodovod Loka pri Žusmu
 • vodovod Grobelno in Tratna
 • vodovod Šentjur
 • vodovod Blagovna
 • vodovod Dramlje in
 • vodovod Ponikva
LOKALNI VODOVOD PLANINA PRI SEVNICIVodovodni sistemi z nakupom vode:

 • vodovod Dolga gora (nakup pri OKP Rogaška Slatina)
 • vodovod Lipovec (nakup pri OKP Rogaška Slatina)
 • vodovod Loka (nakup pri OKP Rogaška Slatina)
 • vodovod Straža na Gori in Jazbine (nakup pri JKP Slovenske Konjice)
 • vodovod Lutrje zgornji del (nakup pri JKP Slovenke Konjice)
 • ter nakup vode iz VO-KA Celje na Žepini.


V LETU 2021:


01234567890.012345678900123456789001234567890

aktivnih odjemnih mest0123456789001234567890%

oskrbovanih prebivalcev v občini Šentjur012345678900123456789001234567890

objektov v upravljanju012345678900123456789001234567890 km

vodovodnega omrežja
REDNO PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
v letu 2023 se prične v mesecu marcu in konča v mesecu novembru. Na vrsti so: KS GORICA PRI SLIVNICI, KS PREVORJE, KS PLANINA PRI SEVNICI, KS LOKA PRI ŽUSMU

Uporabniki bodo o terminu opravljene storitve obveščeni po pošti najmanj 15 dni pred načrtovanim prevzemom.
AKTUALNO

Preberite zadnje novice in bodite vedno na tekočem

3. marca, 2023

Mauris cras amet in mattis. Purus bibendum egestas cras velit quam adipiscing sapien. Mauris cras amet in mattis. Purus bibendum egestas cras velit quam adipiscing sapien.

2. marca, 2023

Mauris cras amet in mattis. Purus bibendum egestas cras velit quam adipiscing sapien. Mauris cras amet in mattis. Purus bibendum egestas cras velit quam adipiscing sapien.
POMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1..
Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji.
Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI  © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: