ZA ČISTO OKOLJE


24 ur na dan

MKČN in greznice


V naseljih, kjer še ni zgrajena javna kanalizacija, in na območjih z redko poselitvijo, kjer izgradnja javnega kanalizacijskega sistema ni predvidena, se komunalna odpadna voda zbira in odteka v:

  • male komunalne čistilne naprave (MKČN)
  • ali pa v nepretočne greznice.

V teh naseljih oziroma na teh območjih je pri gradnji novih objektov obvezna izgradnja lastnih malih komunalnih čistilnih naprav. Mala komunalna čistilna naprava ima zmogljivost čiščenja do 50 populacijskih enot. Izdelana je v skladu s predpisanimi standardi in iz nje se v skladu s temi standardi odvaja očiščena odpadna voda neposredno v površinsko vodo ali posredno v podzemno vodo.V okviru izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode zagotavljamo:

  • praznjenje nepretočnih greznic, prevzem blata iz MKČN in obstoječih greznic ter odvoz in obdelavo počrpane vsebine na Centralni čistilni napravi Šentjur,
  • izdelavo poročila o pregledu za MKČN.V LETU 2022:


012345678900123456789001234567890 km

kanalizacijskega omrežja0123456789001234567890 (01234567890)

fekalnih (meteornih) črpališč012345678900123456789001234567890.012345678900123456789001234567890 m01234567890

očiščene odpadne vode na CČN012345678900123456789001234567890

redno izpraznjenih greznic
REDNO PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
v letu 2023 se prične v mesecu marcu in konča v mesecu novembru. Na vrsti so: KS GORICA PRI SLIVNICI, KS PREVORJE, KS PLANINA PRI SEVNICI, KS LOKA PRI ŽUSMU

Uporabniki bodo o terminu opravljene storitve obveščeni po pošti najmanj 15 dni pred načrtovanim prevzemom.

POMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1..
Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji.
Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI    © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: