DA ŽIVLJENJE TEČE NEMOTENO


24 ur na dan

Analiza vode


Z namenom potrditve zdravstvene ustreznosti pitne vode je izdelan letni plan vzorčenja pitne vode, po katerem se mesečno izvajajo preizkusi na osnovne kemijske in mikrobiološke parametre in je predhodno usklajen z odgovornimi osebami s strani JKP Šentjur in NLZOH Celje. Postopek vzorčenja, mikrobiološke preiskave in kemijske analize opravljajo strokovno usposobljeni delavci NLZOH Celje. Plan vzorčenja vsebuje število odvzetih vzorcev   in vrsto preiskav v določenem časovnem obdobju. Glede na rezultate analiz se lahko določijo dodatna mesta vzorčenja pitne vode. Po opravljenih analizah NLZOH Celje izdela poročilo o opravljenih preiskavah, ki ga takoj posreduje upravljavcu vodovodnega sistema (preko pošte ali elektronsko).

V primeru neskladnih vzorcev (analizni izvidi), povišane motnosti, sum na vdor površinske vode, izredni dogodki (npr. razna izlitja) se v skladu z dogovorom izvedejo ponovna vzorčenja.

  • Poročila o izvedenih vzorcih in analizi pitne vode v tekočem letu
Poročila o izvedenih vzorcih in analizi pitne vode v tekočem letu


V LETU 2023:


01234567890.012345678900123456789001234567890

aktivnih odjemnih mest0123456789001234567890%

oskrbovanih prebivalcev v občini Šentjur012345678900123456789001234567890

objektov v upravljanju012345678900123456789001234567890 km

vodovodnega omrežja
REDNO PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
v letu 2024 se prične v mesecu marcu in konča v mesecu novembru. Na vrsti so: KS DRAMLJE, KS PONIKVA IN DOLGA GORA, KS KALOBJE

Uporabniki bodo o terminu opravljene storitve obveščeni po pošti najmanj 15 dni pred načrtovanim prevzemom.

POMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1..
Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji.
Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI    © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: