ZA ČISTI JUTRIVzdrževanje javnih površinUrejena okolica je ogledalo vseh nas. Dejavnost zajema naslednja dela:

  • pometanje in pobiranje odpadkov,
  • strojno pometanje ulic in pločnikov,
  • praznjenje košev za smeti na javnih površinah mestne skupnosti Šentjur,
  • izobešanje in snemanje zastav ob državnih in občinskih praznikih,
  • zimsko vzdrževanje javnih poti, lokalnih cest, pločnikov in parkirišč,
  • pometanje in pranje cestišč,
  • košnjo brežin ob cestah in obrezovanje vejevja,
  • vzdrževanje podvoza Šentjur in druga manjša gradbena dela.

V mestni skupnosti Šentjur dnevno čistimo pločnike in parkirne površine. Dnevno tudi praznimo koše za odpadke in izvajamo prevoz odpadkov na deponijo.REDNO PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
v letu 2024 se prične v mesecu marcu in konča v mesecu novembru. Na vrsti so: KS DRAMLJE, KS PONIKVA IN DOLGA GORA, KS KALOBJE

Uporabniki bodo o terminu opravljene storitve obveščeni po pošti najmanj 15 dni pred načrtovanim prevzemom.POMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1..
Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji.
Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI    © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: