ZA ČISTO OKOLJE


24 ur na dan

Naloge lastnika (upravljavca) MKČN


 • Izvajalcu javne službe omogoči prevzem in odvoz blata najmanj enkrat na tri leta.
 • Omogoči pregled naprave enkrat na tri leta, razen če mu predloži analizne izvide iztoka iz te MKČN, ki jih je izvedla oseba, vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa, za tiste parametre onesnaženosti, za katere so za to MKČN predpisane mejne vrednosti.
 • Hrani izjavo o lastnostih MKČN.
 • Hrani navodila za obratovanje in vzdrževanje naprave.
 • Hrani vodno soglasje in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz MKČN, opredeljeno s koordinatami, in ime vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok; hrani tudi poročilo o opravljenih prvih meritvah.
 • Hrani dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN.
 • Hrani podatke o ravnanju z blatom (potrdilo izvajalca javne službe o prevzemu blata – količino in datum – oz. kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz MKČN v kmetijstvu).
 • Hrani v celotnem obdobju delovanja MKČN: izjavo o lastnostih, navodila dobavitelja, vodno soglasje, pregledno situacijo iztoka in poročilo o prvih meritvah.
 • Hrani najmanj pet let: dokumentacijo o opravljenih delih, podatke o ravnanju z blatom, podatke o izrednih dogodkih.
 • Izvajalcu javne službe predloži na njegovo zahtevo najpozneje v 15 dneh  podatke za izvedbo pregleda in pripravo poročila o pregledu ali analizne izvide ali drugo dokumentacijo o MKČN.V LETU 2023:


012345678900123456789001234567890 km

kanalizacijskega omrežja0123456789001234567890 (01234567890+01234567890)

fekalnih (meteornih) črpališč01234567890.012345678900123456789001234567890.012345678900123456789001234567890 m01234567890

očiščene odpadne vode na CČN012345678900123456789001234567890

redno izpraznjenih greznic
REDNO PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
V letu 2024 se prične v mesecu marcu in konča v mesecu novembru. Na vrsti so: KS DRAMLJE, KS PONIKVA IN DOLGA GORA, KS KALOBJE

Uporabniki bodo o terminu opravljene storitve obveščeni po pošti.
AKTUALNO

Preberite zadnje novice in bodite vedno na tekočem

21. junija, 2024

Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ulla.

10. junija, 2024

5. junija, 2024


POMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1..
Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji.
Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI  © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: