ZA ČISTO OKOLJE


24 ur na dan

Prijava MKČN


  • Izvajalec javne službe po prejemu prijave opravi ogled MKČN in izdela poročilo. Potrebna dokumentacija za izdelavo poročila, ki jo mora predložiti lastnik: tehnična dokumentacija, izjava o skladnosti in vodno soglasje.
  • Lastnik MKČN v roku od 3 do 9 mesecev po začetku obratovanja čistilne naprave naroči prve meritve pri pooblaščenem izvajalcu.
  • Analizni izvid, ki je osnova za izdelavo poročila o prvih meritvah, dostavi lastnik izvajalcu javne službe. Po izdelavi poročila se zniža okoljska dajatev za onesnaževanja okolja za 90 %, in sicer za naslednji mesec po datumu priprave poročila.
  • Izvajalec javne službe opravi prvi redni pregled MKČN prvo koledarsko leto po prvih meritvah in nato vsaka tri leta. Na podlagi pridobljenih podatkov in terenskega ogleda izda izvajalec poročilo o ugotovitvah.V LETU 2021:


012345678900123456789001234567890 km

kanalizacijskega omrežja0123456789001234567890 (01234567890)

fekalnih (meteornih) črpališč012345678900123456789001234567890.012345678900123456789001234567890 m01234567890

očiščene odpadne vode na CČN012345678900123456789001234567890

redno izpraznjenih greznic
REDNO PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
v letu 2022 se prične v mesecu februarju in konča v mesecu novembru. Na vrsti so: KS BLAGOVNA, KS VRBNO- PODGRAD, KS GROBELNO, KS ŠENTJUR- RIFNIK, MESTNA SKUPNOST ŠENTJUR in del PROŽINSKE VASI

Uporabniki bodo o terminu opravljene storitve obveščeni po pošti najmanj 15 dni pred načrtovanim prevzemom.

V komunikaciji z zaposlenimi JKP Šentjur d.o.o. se tudi v letošnjem letu prosi za spoštovanje varnostnih priporočil za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-COV-2 (uporaba zaščitne maske, varnostna razdalja med osebami vsaj 2 metra, pravilna higiena kašlja,…)AKTUALNO

Preberite zadnje novice in bodite vedno na tekočem


POMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1..
Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji.
Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI    © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: