ZA ČISTO OKOLJE


24 ur na dan

Prijava MKČN


  • Izvajalec javne službe po prejemu prijave opravi ogled MKČN in izdela poročilo. Potrebna dokumentacija za izdelavo poročila, ki jo mora predložiti lastnik: tehnična dokumentacija, izjava o skladnosti in vodno soglasje.
  • Lastnik MKČN v roku od 3 do 9 mesecev po začetku obratovanja čistilne naprave naroči prve meritve pri pooblaščenem izvajalcu.
  • Analizni izvid, ki je osnova za izdelavo poročila o prvih meritvah, dostavi lastnik izvajalcu javne službe. Po izdelavi poročila se zniža okoljska dajatev za onesnaževanja okolja za 90 %, in sicer za naslednji mesec po datumu priprave poročila.
  • Izvajalec javne službe opravi prvi redni pregled MKČN prvo koledarsko leto po prvih meritvah in nato vsaka tri leta. Na podlagi pridobljenih podatkov in terenskega ogleda izda izvajalec poročilo o ugotovitvah.V LETU 2021:


012345678900123456789001234567890 km

kanalizacijskega omrežja0123456789001234567890 (01234567890)

fekalnih (meteornih) črpališč012345678900123456789001234567890.012345678900123456789001234567890 m01234567890

očiščene odpadne vode na CČN012345678900123456789001234567890

redno izpraznjenih greznic
REDNO PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
v letu 2023 se prične v mesecu marcu in konča v mesecu novembru. Na vrsti so: KS GORICA PRI SLIVNICI, KS PREVORJE, KS PLANINA PRI SEVNICI, KS LOKA PRI ŽUSMU

Uporabniki bodo o terminu opravljene storitve obveščeni po pošti najmanj 15 dni pred načrtovanim prevzemom.
AKTUALNO

Preberite zadnje novice in bodite vedno na tekočem

3. marca, 2023

Mauris cras amet in mattis. Purus bibendum egestas cras velit quam adipiscing sapien. Mauris cras amet in mattis. Purus bibendum egestas cras velit quam adipiscing sapien.

2. marca, 2023

Mauris cras amet in mattis. Purus bibendum egestas cras velit quam adipiscing sapien. Mauris cras amet in mattis. Purus bibendum egestas cras velit quam adipiscing sapien.


POMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1..
Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji.
Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI    © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: