TUDI V TRENUTKIH SLOVESANajem grobnega prostoraGrob se odda v najem na podlagi pogodbe o najemu grobnega prostora, ki se sklene za dobo 10 let v skladu s predpisi Občine in pokopališkim redom. S podpisom pogodbe se najemnik med drugim zavezuje, da bo redno plačeval najemnino za najeti grobni prostor (v roku 15 dni po prejemu računa za tekoče leto), v nasprotnem primeru ima najemodajalec pravico odstopiti od te pogodbe in grobni prostor oddati drugemu najemniku skladno z občinskim odlokom.

Najemniku groba se vsakoletno obračuna najemnina za grobni prostor, katere višina je odvisna od velikosti groba (površina grobnega prostora v kvadratnih metih oz. žarni grob). Najemnina se obračuna v enkratnem letnem znesku. Cene najemnine grobnih prostorov in storitev na pokopališču potrjuje občinski svet.

Če najemnik grobnega prostora spremeni bivališče ali se odseli, mora to javiti upravljavcu pokopališča v roku 14 dni, kar omogoča lažje in hitrejše komuniciranje in vodenje evidenc. Izpolniti je potrebno obrazec Vloga za spremembo podatkov.V LETU 2023:


01234567890

con na pokopališču Šentjur01234567890.012345678900123456789001234567890

nagrobnih parcel01234567890.012345678900123456789001234567890 m01234567890

skupne površine0123456789001234567890

pogrebov v letu 2023
REDNO PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
v letu 2024 se prične v mesecu marcu in konča v mesecu novembru. Na vrsti so: KS DRAMLJE, KS PONIKVA IN DOLGA GORA, KS KALOBJE

Uporabniki bodo o terminu opravljene storitve obveščeni po pošti najmanj 15 dni pred načrtovanim prevzemom.POMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1..
Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji.
Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI    © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: