TUDI V TRENUTKIH SLOVESASoglasje za gradbena in kamnoseška dela na pokopališču

Dela na pokopališču se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca pokopališča – JKP Šentjur d.o.o.

Za vsa gradbena in kamnoseška dela na grobnem prostoru si mora najemnik ali izvajalec del s POOBLASTILOM najemnika pridobiti pisno soglasje upravljavca pokopališča. Najemnik ali izvajalec del mora podati VLOGO ZA SOGLASJE. K vlogi mora predložiti skico z dimenzijami in opisom del za ureditev groba in postavitev obeležja na grobu (spomenika).

Stroški za izdajo soglasja se zaračunajo po trenutno veljavnem ceniku.

Izvajalec del mora imeti za ta dela ustrezno dovoljenje. Izvajalec gradbenih in kamnoseških del mora odpadni in odvečni material sproti odstraniti s pokopališča na deponijo. Pri delih ne sme posegati v sosednje grobove.V LETU 2021:


01234567890

con na pokopališču Šentjur01234567890.012345678900123456789001234567890

nagrobnih parcel01234567890.012345678900123456789001234567890 m01234567890

skupne površine012345678900123456789001234567890

pogrebov v letu 2020
REDNO PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
v letu 2023 se prične v mesecu marcu in konča v mesecu novembru. Na vrsti so: KS GORICA PRI SLIVNICI, KS PREVORJE, KS PLANINA PRI SEVNICI, KS LOKA PRI ŽUSMU

Uporabniki bodo o terminu opravljene storitve obveščeni po pošti najmanj 15 dni pred načrtovanim prevzemom.POMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1..
Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji.
Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI    © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: