DA ŽIVLJENJE TEČE NEMOTENO


24 ur na dan

Ceniki


Objavljeni so aktualni in veljavni ceniki za posamezna področja. Za cenike dodatnih storitev, za katere na tem mestu ni objavljenih cen, pa nas prosimo kontaktirajte na telefonsko število  03 747 16 20 ali nam pišite na info@jkp-sentjur.si.

Cenik oskrba s pitno vodo

Cenik odvajanja komunalnih odpadnih vodaCenik storitev vezanih na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave (MKČN)

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se plačuje skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Cenik čiščenje odpadne vode

Cenik pokopaliških storitev


Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja  določa natančna merila za oblikovanje cen komunalnih storitev in pristojnost sprejemanja cen na lokalni ravni.

Uredba narekuje, da mora podjetje enkrat letno pripraviti elaborat o oblikovanju cen izvajanja javnih služb, katerih izvajalec je. Če z elaboratom izvajalec za preteklo obračunsko obdobje ugotovi razliko med potrjeno in obračunsko ceno in da le-ta presega 10 % potrjene cen, mora izdelan elaborat poslati pristojnemu občinskemu organu (v primeru našega podjetja Občinskemu svetu Občine Šentjur), ki mora začeti postopek potrjevanja cen.


ELABORATI CEN
Elaborat o oblikovanju cene storitve oskrba s pitno vodo v občini ŠentjurElaborat o oblikovanju cene storitve odvajanje odpadnih voda v občini ŠentjurElaborat o oblikovanju cene storitev, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN v občini ŠentjurElaborat o oblikovanju cene storitve čiščenje odpadnih voda v občini Šentjur

Iz podjetja

KAJ STORITI OB OKVARI?

Okvaro na javnem vodovodnem omrežju čim prej sporočite na telefonsko številko za prijavo okvar in napak na vodooskrbi 041 631 570. Zaradi hitrejše obravnave predlagamo, da nam sporočite čim več podatkov, kot so npr.
▫️ MESTO OKVARE (v objektu, na travniku, ob cesti…),
▫️ KAJ PUŠČA (cev, ventil, vodomer…),
▫️ ali POVZROČA ŠKODO,
▫️ KONTAKTNA OSEBA in TELEFONSKA ŠTEVILKA,
▫️ ALI JE MESTO DOSTOPNO in podobno
▫️ če voda izteka na vodomeru poskušajte zapreti ventil pred vodomerom.AKTUALNO

Preberite zadnje novice in bodite vedno na tekočem
POMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1..
Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji.
Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI    © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: