NOVE CENE KOMUNALNIH STORITEV

3. aprila, 2023
Rectangle-5.png

S 1.4.2023 so pričele veljati nove cene komunalnih storitev.

Cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (GJS), kamor se uvrščajo tudi oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN), se oblikujejo po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Predlog spremembe cene je bil potrjen na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Šentjur, 21. marca 2023.

Nove cene komunalnih storitev se začnejo uporabljati od 1.4.2023. Več na:  https://jkp-sentjur.si/ceniki/

 


© Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: