DA ŽIVLJENJE TEČE NEMOTENOIZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV IN MNENJKot izvajalec gospodarske javne službe – upravljanje javnega vodovodnega omrežja in izvajanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Šentjur v skladu z veljavno zakonodajo izdajamo:

  • Mnenje k prostorskim izvedbenim aktom, ureditvenim lokacijskim načrtom, in k zbirni karti komunalnih vodov,
  • Mnenje k rekonstrukcijam cest, javnih površin in h gradnji komunalnih vodov,
  • Izjavo k uporabnemu dovoljenju,
  • Mnenje upravljavca za izvedbo priključka za priključitev na javno vodovodno omrežje,
  • Mnenje za začasni vodovodni priključek,
  • Mnenje za izvedbo merilnega mesta za ramo »kmetijske vode«,
  • Mnenje za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Mnenje se lahko izda na osnovi dane vloge prosilca in predložene dokumentacije, ali pa se izda po predhodno izdanih projektnih pogojih, s katerimi oziroma v skladu s katerimi se izdela vloga oziroma se dopolni že podana vloga.POMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1.

Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji.
Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI    © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: