ZA ČISTO OKOLJE


24 ur na dan

CČN Šentjur


Na CČN Šentjur se čistijo komunalne odpadne vode iz naslednjih naselij: Šentjur center, Hruševec, Vrbno, Podgrad, Lokarje, Nova vas – del, Botričnica, Kameno (del naselja), Stopče, Gorica pri Slivnici, Grobelno, Primož pri Šentjurju, Hotunje in Ponikva. Od industrijskih onesnaževalcev je na CČN priključena klavnica podjetja Farme Ihan d.o.o.

Kapaciteta CČN je 13.000 PE.

CČN Šentjur je komunalna čistilna naprava z aerobno stabilizacijo blata in nitrifikacijo. Odvečno blato se zgošča in dehidrira na centrifugi. Čistilna naprava obsega tehnološke sklope, ki jih predstavljamo v nadaljevanju:
1. interno črpališče
2. fine elektromotorne grablje
3. prezračeni peskolov in lovilec maščob
4. sekvenčni bazeni in kontaktni bazen
5. kontrolni jašek iztoka
6. zgoščevalec in zalogovnik blata
7. strojno zgoščenje blata
8. kompresorska postaja in elektroagregat
9. upravni prostori
10. kotlovnica
11. sprejem gošč iz malih čistilnih naprav
12. vodomerni jašek
13. cisterna utekočinjenega plina
14. trafo postajaLetni povprečni učinek čiščenja CČN Šentjur:

Leto 2021 Leto 2022
Po KPK 96,91 % 96,33 %
Po BPK5 98,49 % 98,57 %
POMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1..
Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji.
Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI    © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: