ZA ČISTO OKOLJE


24 ur na dan

Čistilna naprava Planina pri Sevnici


Čistilna naprava na Planini pri Sevnici je komunalna čistilna naprava velikosti 500 PE, kjer se vršijo tri stopnje čiščenja odpadne vode:

 • Mehansko pred čiščenje
 • Sekundarno čiščenje – izločanje ogljikovih spojin KPK, BPK5
 • Aerobna stabilizacija blata

Čistilna naprava ima naslednje objekte:

 • Lovilec kamenja in kineta za mehansko pred čiščenje z avtomatskimi grabljami
 • Črpališče za delno akumulacijo odpadne vode in pravilno doziranje v SBR biološki reaktor
 • Akumulacijski bazen, v primeru povišanih dotokov in v času, ko SBR cikel ne dopušča dotoka na napravo se v njem akumulira odpadna voda
 • SBR reaktor v njem se vrši tehnološki proces čiščenja
 • Zalogovnik blata v njem se akumulira odvečno blato, ki nastane kot produkt čiščenja
 • Strojnica v njej so puhala za dovajanje zraka v SBR in elektro omara z nadzornim sistemom za pravilno delovanje čistilne naprave.

Očiščena odpadna komunalna voda se preko merilnega mesta odvaja  v bližnji vodotok. Iz zalogovnika blata se odvečno blato odvaža na Centralno čistilno napravo Šentjur, kjer se strojno zgošča in preda v nadaljnjo predelavo.Letni povprečni učinek čiščenja ČN Planina pri Sevnici:

Letni povprečni učinek čiščenja ČN Planina:

Leto 2021 Leto 2022
Po KPK 95,78 % 93,86 %
POMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1..
Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji.
Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI  © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: