ZA ČISTO OKOLJE


24 ur na dan

Čistilna naprava Ponikva


Čistilna naprava Ponikva je rastlinska čistilna naprava proizvajalca Limos zmogljivosti 350 PE. Deluje brez strojne in elektroopreme. Sistem je sestavljen iz treh zaporednih bazenov, izoliranih s folijo in napolnjenih s substratom, kjer se voda z namenom preprečevanja smradu in razvoja nezaželenih insektov gravitacijsko pretaka podpovršinsko. Ob sodelovanju mikroorganizmov in močvirskih rastlin se voda očisti do zahtevanih standardov.

Strupene snovi se v procesu čiščenja razgradijo, delno vgradijo v rastline, delno pa ostajajo v substratu, ki se vsaka 4 leta odvaža na odlagališče. Mulj iz mehanske stopnje se kompostira v kompostni gredi in se 1-krat letno odvaža na ČN Šentjur.

Objekti naprave in njihove prostornine:

  • dovodni fekalni kanal 5 m3,
  • vtočni jašek,
  • 3 rastlinske čistilne grede (bazeni); 1500m3 x 3 bazeni,
  • zaključni kontrolni jašek z iztokom.


Letni povprečni učinek čiščenja ČN Ponikva:

Leto 2021 Leto 2022
Po KPK 96,95 % 96,59 %
POMOČ UPORABNIKOM


Pošljite nam sporočilo preko obrazca.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja


JKP Šentjur d.o.o. bo kot upravljavec posredovane podatke obdelovala za namen obravnave vašega zahtevka z upoštevanjem napotkov v skladu z ZVOP-1..
Podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, ki ga podate s klikom na gumb Pošlji.
Podatki se bodo hranili do izteka namena obdelave


POŠLJI    © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: