DA ŽIVLJENJE TEČE NEMOTENO


24 ur na dan

Pogosta vprašanja


  • Kako in kje lahko poravnam račun
  • Kako in kje opravimo reklamacijo obračuna?
  • Kdo je zadolžen za menjavo vodomerov?
  • Kdo mora vzdrževati vodovodni priključek?
  • Kaj narediti, če opazite okvaro vodovodnega omrežja?
  • Zakaj se voda klorira?
Kako in kje lahko poravnam račun

Obveznosti se lahko poravnajo na vseh poštah, bankah, občinski javni blagajni (Uradne ure: sreda: od 12.30 do 16.30, petek: od 8.30 do 12.30). Pooblastite lahko tudi banko, da poravna vaše račune preko trajnega naloga. S trajnikom si poenostavite plačevanje računov za komunalne storitve in pri tem prihranite ne le čas, temveč tudi denar.

Kako in kje opravimo reklamacijo obračuna?

Reklamacijo je potrebno vložiti pisno ali se zglasiti na sedežu podjetja v roku 8 dni po prejemu računa. Priložiti je potrebno reklamiran račun in odčitano stanje vodomera.

Kdo je zadolžen za menjavo vodomerov?

Za redno menjavo vodomerov je na področju javnega vodovoda občine Šentjur zadolženo JKP Šentjur, javno komunalno podjetje d. o. o.

Kdo mora vzdrževati vodovodni priključek?

Vodovodni priključek je last stranke in predstavlja povezavo gradbenega objekta na javno vodovodno omrežje. Upravljalec javnega vodovoda ima v upravljanju del vodovodnega priključka od razcepnega voda oz. od priklopa na javni vodovod do vključno vodomera. Strošek popravila okvare na tem delu vodovodnega priključjka je po trenutno veljavnem odloku deljen. Vsa zemeljsko gradbena dela so v breme lastnika, medtem ko je strošek materiala in opravljenega monterskega dela strošek upravljalca javnega vodovoda.

Kaj narediti, če opazite okvaro vodovodnega omrežja?

V kolikor je možnost se zapre zaporni ventil na iztekajočem vodu, in se obvesti službo za prijavo napak in okvar na vodooskrbi (041/631-570)- dosegljivo 24 ur/dan. V primeru da iztekajoča voda povzroča nevarnost v prometu je potrebno obvestiti tudi pristojno policijsk postajo.

Zakaj se voda klorira?

Vodo kloriramo zaradi zagotavljanja zdravstvene ustreznosti vode kot živila.
PRIJAVA STANJA VODOMERA


Elementum consequat orci, auctor neque, eu amet. Id aliquam metus et cursus sed. Mauris cras amet in mattis.


ODDAJ
    © Javno komunalno podjetje Šentjur | Pravno obvestilo | Piškotki | Produkcija: